Monday, March 19, 2012

२ हाइकु

पग्लिन्छ तप्प
आशुका ढिकाहरू
मन जलेर!

सेक्दै छू मन
झरिलो कोइलाले
अगेनु छेउ!

No comments: